Lời bài hát: Đôi Bờ Sông Lam – Thanh Quý & Hà Thơ | Tuyệt Phẩm Song Ca Mê Mẩn Lòng Người

Đôi Bờ Sông Lam – Thanh Quý & Hà Thơ | Tuyệt Phẩm Song Ca Mê Mẩn Lòng Người - ,

Đôi Bờ Sông Lam – Thanh Quý & Hà Thơ | Tuyệt Phẩm Song Ca Mê Mẩn Lòng Người