Lời bài hát: Gió Chiều Miền Tây – Liên Khúc Nhạc Sến Trữ Tình Chọn Lọc Nhạc Dân Ca Quê Hương Hay Nhất

Gió Chiều Miền Tây – Liên Khúc Nhạc Sến Trữ Tình Chọn Lọc Nhạc Dân Ca Quê Hương Hay Nhất -

Gió Chiều Miền Tây – Liên Khúc Nhạc Sến Trữ Tình Chọn Lọc Nhạc Dân Ca Quê Hương Hay Nhất