Lời bài hát: HÁT XẨM: Xẩm Hà Nội

HÁT XẨM: Xẩm Hà Nội - , , , ,

Các bài hát Xẩm Hà Nội:

1. Quyết Chí Tu Thân – Xuân Hoạch

2. Cái Trống Cơm – Xuân Hoạch

3. Cô Hàng Nước – Thanh Ngoan & Mai Tuyết Hoa

4. Hà Thanh 36 Phố Phường – Đoàn Thanh Bình

5. Xẩm Chợ – Văn Ty

 

HÁT XẨM: Xẩm Hà Nội