Lời bài hát: Những Bài Xẩm Hay Nhất Của Nghệ Nhân – NSƯT Hà Thị Cầu

Những Bài Xẩm Hay Nhất Của Nghệ Nhân – NSƯT Hà Thị Cầu -

Những Bài Xẩm Hay Nhất Của Nghệ Nhân – NSƯT Hà Thị Cầu