Lời bài hát: Những Làn Điệu Dân Ca: Hát Văn, Hát Xẩm, Hát Ca Trù Việt Nam Hay Nhất 217

Những Làn Điệu Dân Ca: Hát Văn, Hát Xẩm, Hát Ca Trù Việt Nam Hay Nhất 217 -

Những Làn Điệu Dân Ca: Hát Văn, Hát Xẩm, Hát Ca Trù Việt Nam Hay Nhất 217