Lời bài hát: Hòa Tấu Đàn Bầu Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Hay Nhất

Hòa Tấu Đàn Bầu Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Hay Nhất -

Nghe thêm những bài độc tấu hay khác tại đây:

Hòa Tấu Đàn Bầu Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Hay Nhất