Lời bài hát: Hoa Trinh Nữ – Liên khúc Bolero Trữ Tình Hải Ngoại Mới Hay Nhất Đào Anh Thư

Hoa Trinh Nữ – Liên khúc Bolero Trữ Tình Hải Ngoại Mới Hay Nhất Đào Anh Thư -

Hoa Trinh Nữ – Liên khúc Bolero Trữ Tình Hải Ngoại Mới Hay Nhất Đào Anh Thư