Lời bài hát: Hội xuân nhớ Bác – Dân ca Quan họ

Hội xuân nhớ Bác – Dân ca Quan họ -

Hội xuân nhớ Bác – Dân ca Quan họ