Lời bài hát: Làm dâu xứ lạ/ nhạc vàng xưa buồn rung động hàng triệu con tim/ những giọng ca để đời

Làm dâu xứ lạ/ nhạc vàng xưa buồn rung động hàng triệu con tim/ những giọng ca để đời -

Làm dâu xứ lạ/ nhạc vàng xưa buồn rung động hàng triệu con tim/ những giọng ca để đời