Lời bài hát: Lấy chồng xa – NSUT Út Bạch Lan, Lý Bạch Huệ – vọng cổ hay nhất về mẹ

Lấy chồng xa – NSUT Út Bạch Lan, Lý Bạch Huệ – vọng cổ hay nhất về mẹ - ,

Lấy chồng xa – NSUT Út Bạch Lan, Lý Bạch Huệ – vọng cổ hay nhất về mẹ