Lời bài hát: Liên Khúc: Áo Em Chưa Mặc Một Lần; Vòng Nhẫn Cưới

Liên Khúc: Áo Em Chưa Mặc Một Lần; Vòng Nhẫn Cưới - ,

Liên Khúc: Áo Em Chưa Mặc Một Lần; Vòng Nhẫn Cưới