Lời bài hát: Liên Khúc Ca Cổ Buồn Minh Vương Chí Tâm Tấn Tài Minh Phụng Vol 1+2

Liên Khúc Ca Cổ Buồn Minh Vương Chí Tâm Tấn Tài Minh Phụng Vol 1+2 - , , ,

Liên Khúc Ca Cổ Buồn Minh Vương Chí Tâm Tấn Tài Minh Phụng Vol 1+2