Lời bài hát: Trích đoạn cải lương Kiếm sĩ dơi – Chí Tâm, Châu Thanh, Phượng Hằng, Chí Linh

Trích đoạn cải lương Kiếm sĩ dơi – Chí Tâm, Châu Thanh, Phượng Hằng, Chí Linh - , , ,

Trích đoạn cải lương Kiếm sĩ dơi – Chí Tâm, Châu Thanh, Phượng Hằng, Chí Linh