Lời bài hát: Liên Khúc: Chiều Xuân; Khúc Nhạc Mừng Xuân

Liên Khúc: Chiều Xuân; Khúc Nhạc Mừng Xuân - ,

Liên Khúc: Chiều Xuân; Khúc Nhạc Mừng Xuân