Lời bài hát: Liên Khúc: Con Nhà Nghèo; Hai Đứa Nghèo

Liên Khúc: Con Nhà Nghèo; Hai Đứa Nghèo -

Liên Khúc: Con Nhà Nghèo; Hai Đứa Nghèo