Lời bài hát: Liên khúc dân ca quan họ Bắc Ninh lời thương ta ngỏ cùng nhau cực hay

Liên khúc dân ca quan họ Bắc Ninh lời thương ta ngỏ cùng nhau cực hay -

Nghe thêm những bài quan họ lời mới Bắc Ninh cực hay:

Yêu nhau ngả nón ra ngồi

Liên khúc dân ca quan họ Bắc Ninh lời thương ta ngỏ cùng nhau cực hay