Lời bài hát: Liên Khúc: Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, Đan Áo Mùa Xuân

Liên Khúc: Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, Đan Áo Mùa Xuân -

Liên Khúc: Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, Đan Áo Mùa Xuân