Lời bài hát: Liên khúc Duyên Phận – Tình Tuổi Ô Mai – Đừng Nói Yêu Tôi

Liên khúc Duyên Phận – Tình Tuổi Ô Mai – Đừng Nói Yêu Tôi - ,

Liên khúc Duyên Phận – Tình Tuổi Ô Mai – Đừng Nói Yêu Tôi