Lời bài hát: Liên khúc em về miền Tây – Liên khúc Nhạc Sến trữ tình quê hương miền Tây đặc sắc hay nhất 2017

Liên khúc em về miền Tây – Liên khúc Nhạc Sến trữ tình quê hương miền Tây đặc sắc hay nhất 2017 -

Liên khúc em về miền Tây – Liên khúc Nhạc Sến trữ tình quê hương miền Tây đặc sắc hay nhất 2017