Lời bài hát: Liên Khúc : Giấc Ngủ Đầu Nôi; Về Quê Ngoại; Mấy Nhịp Cầu Tre

Liên Khúc : Giấc Ngủ Đầu Nôi; Về Quê Ngoại; Mấy Nhịp Cầu Tre -

1. Giấc Ngủ Đầu Nôi
2. Về Quê Ngoại
3. Mấy Nhịp Cầu Tre
4. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu
5. Sao Em Lỡ Vội Lấy Chồng
6. Tình Xuân Cho Quê Hương
7. Về Quê Cắm Câu.

Liên Khúc : Giấc Ngủ Đầu Nôi; Về Quê Ngoại; Mấy Nhịp Cầu Tre