Lời bài hát: Liên Khúc: Gọi Đò; Hờn Trách Con Đò; Éo Le Cuộc Tình

Liên Khúc: Gọi Đò; Hờn Trách Con Đò; Éo Le Cuộc Tình - , ,

Liên Khúc: Gọi Đò; Hờn Trách Con Đò; Éo Le Cuộc Tình