Lời bài hát: Liên khúc mấy nhịp cầu tre – tình thắm duyên quê/Lưu Quang Bình,Nhiều Ca Sỹ

Liên khúc mấy nhịp cầu tre – tình thắm duyên quê/Lưu Quang Bình,Nhiều Ca Sỹ - ,

Liên khúc mấy nhịp cầu tre – tình thắm duyên quê/Lưu Quang Bình,Nhiều Ca Sỹ