Lời bài hát: Liên khúc mùa xuân đó có em

Liên khúc mùa xuân đó có em -

Liên khúc mùa xuân đó có em