Lời bài hát: Liên Khúc: Mùa Xuân Ơi; Ngày Tết Quê Em

Liên Khúc: Mùa Xuân Ơi; Ngày Tết Quê Em -

Liên Khúc: Mùa Xuân Ơi; Ngày Tết Quê Em