Lời bài hát: Liên Khúc: Người Ơi Có Nhớ; Trách Ai Vô Tình; Tình Cờ Gặp Nhau

Liên Khúc: Người Ơi Có Nhớ; Trách Ai Vô Tình; Tình Cờ Gặp Nhau -

Liên Khúc: Người Ơi Có Nhớ; Trách Ai Vô Tình; Tình Cờ Gặp Nhau