Lời bài hát: Liên khúc nhạc xuân quê nhà

Liên khúc nhạc xuân quê nhà -

Liên khúc nhạc xuân quê nhà