Lời bài hát: Liên Khúc: Tình Thắm Duyên Quê; Về Quê Ngoại

Liên Khúc: Tình Thắm Duyên Quê; Về Quê Ngoại -

Liên Khúc: Tình Thắm Duyên Quê; Về Quê Ngoại