Lời bài hát: Liên khúc: Trăng Về Thôn Dã; Rước Tình Về Với Quê Hương

Liên khúc: Trăng Về Thôn Dã; Rước Tình Về Với Quê Hương -

Liên khúc: Trăng Về Thôn Dã; Rước Tình Về Với Quê Hương