Lời bài hát: Liên Khúc Tuyệt Phẩm Mùa Xuân – Tống Hạo Nhiên

Liên Khúc Tuyệt Phẩm Mùa Xuân – Tống Hạo Nhiên - ,

Liên Khúc Tuyệt Phẩm Mùa Xuân – Tống Hạo Nhiên