Lời bài hát: Liên khúc vó ngựa trên đồi cỏ non – Đường về hai thôn

Liên khúc vó ngựa trên đồi cỏ non – Đường về hai thôn - ,

Liên khúc vó ngựa trên đồi cỏ non – Đường về hai thôn