Lời bài hát: Liên Khúc Vui Tết Miệt Vườn – Mùa Xuân Cưới Em

Liên Khúc Vui Tết Miệt Vườn – Mùa Xuân Cưới Em - ,

Liên Khúc Vui Tết Miệt Vườn – Mùa Xuân Cưới Em