Lời bài hát: Lục tỉnh miền Tây – Đan Trường

Lục tỉnh miền Tây – Đan Trường -

Lục tỉnh miền Tây – Đan Trường