Lời bài hát: Mai Phương – Album Còn Duyên | Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

Mai Phương – Album Còn Duyên | Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh -

Mai Phương – Album Còn Duyên | Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh