Lời bài hát: Minh Thành – Album Duyên Quan Họ | Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

Minh Thành – Album Duyên Quan Họ | Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh -

Minh Thành – Album Duyên Quan Họ | Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh