Lời bài hát: Năm mới vạn sự phát tài

Năm mới vạn sự phát tài -

Năm mới vạn sự phát tài