Lời bài hát: Nhạc quê hương trữ tình miền tây chọn lọc hay nhất 2015 – Hồn quê

Nhạc quê hương trữ tình miền tây chọn lọc hay nhất 2015 – Hồn quê -

Nhạc quê hương trữ tình miền tây chọn lọc hay nhất 2015 – Hồn quê