Lời bài hát: Nhạc Sống Thôn Quê 2017- Liên Khúc Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Chọn Lọc

Nhạc Sống Thôn Quê 2017- Liên Khúc Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Chọn Lọc -

Nhạc Sống Thôn Quê 2017- Liên Khúc Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Chọn Lọc