Lời bài hát: Nhạc Sống Thôn Quê 2017 – Liên Khúc Dân Ca Quan Họ Giao Duyên Bắc Ninh

Nhạc Sống Thôn Quê 2017 – Liên Khúc Dân Ca Quan Họ Giao Duyên Bắc Ninh -

Nhạc Sống Thôn Quê 2017 – Liên Khúc Dân Ca Quan Họ Giao Duyên Bắc Ninh