Lời bài hát: Nhạc trữ tình miền Tây 2018 – Những giai điệu miền Tây nghe mà phê làm sao – Em gái miền Tây

Nhạc trữ tình miền Tây 2018 – Những giai điệu miền Tây nghe mà phê làm sao – Em gái miền Tây -

Nhạc trữ tình miền Tây 2018 – Những giai điệu miền Tây nghe mà phê làm sao – Em gái miền Tây