Lời bài hát: [NHẠC XUÂN] LIÊN KHÚC ĐÓN XUÂN – Nhiều nghệ sỹ

[NHẠC XUÂN] LIÊN KHÚC ĐÓN XUÂN – Nhiều nghệ sỹ -

[NHẠC XUÂN] LIÊN KHÚC ĐÓN XUÂN – Nhiều nghệ sỹ