Lời bài hát: Những bài hát hay nhất miền Tây Nam Bộ chọn lọc 2015 – Liên Khúc nhạc dân ca lục tỉnh Miền Tây

Những bài hát hay nhất miền Tây Nam Bộ chọn lọc 2015 – Liên Khúc nhạc dân ca lục tỉnh Miền Tây -

Những bài hát hay nhất miền Tây Nam Bộ chọn lọc 2015 – Liên Khúc nhạc dân ca lục tỉnh Miền Tây