Lời bài hát: Những tình khúc Bolero hay nhất Tố My – Lâm Ngọc Hoa – Dương Hồng Loan – Ngọc Hân

Những tình khúc Bolero hay nhất Tố My – Lâm Ngọc Hoa – Dương Hồng Loan – Ngọc Hân -

Những tình khúc Bolero hay nhất Tố My – Lâm Ngọc Hoa – Dương Hồng Loan – Ngọc Hân