Lời bài hát: Nỗi lòng người tha hương – Đẳng cấp hát Quang Lê – Duy Mạnh

Nỗi lòng người tha hương – Đẳng cấp hát Quang Lê – Duy Mạnh - ,

Nỗi lòng người tha hương – Đẳng cấp hát Quang Lê – Duy Mạnh