Lời bài hát: Phạm Phương Thảo – Album Vời Vợi Tình Quê | Nhạc Trữ Tình

Phạm Phương Thảo – Album Vời Vợi Tình Quê | Nhạc Trữ Tình -

Phạm Phương Thảo – Album Vời Vợi Tình Quê | Nhạc Trữ Tình