Lời bài hát: Quảng Trị Yêu Thương – Những Khúc Trữ Tình Ngọt Ngào Về Quảng Trị

Quảng Trị Yêu Thương – Những Khúc Trữ Tình Ngọt Ngào Về Quảng Trị -

Quảng Trị Yêu Thương – Những Khúc Trữ Tình Ngọt Ngào Về Quảng Trị