Lời bài hát: Tân Nhàn – Album Giọt Thời Gian | Nhạc Trữ Tình

Tân Nhàn – Album Giọt Thời Gian | Nhạc Trữ Tình -

Tân Nhàn – Album Giọt Thời Gian | Nhạc Trữ Tình