Lời bài hát: Tân Nhàn Tuấn Anh – Đất Nước Tình Yêu | Album Giọt Thời Gian | Nhạc Trữ Tình

Tân Nhàn Tuấn Anh – Đất Nước Tình Yêu | Album Giọt Thời Gian | Nhạc Trữ Tình - ,

Tân Nhàn Tuấn Anh – Đất Nước Tình Yêu | Album Giọt Thời Gian | Nhạc Trữ Tình