Lời bài hát: Thử Nghe Một Lần Đi Rồi Khóc – Những bản nhạc vàng rất buồn gửi người con trai em đã yêu

Thử Nghe Một Lần Đi Rồi Khóc – Những bản nhạc vàng rất buồn gửi người con trai em đã yêu -

Thử Nghe Một Lần Đi Rồi Khóc – Những bản nhạc vàng rất buồn gửi người con trai em đã yêu