Lời bài hát: Thương Về Miền Trung – Nghe Mà Bật Khóc Thương Khúc Ruột Miền Trung Quê Hương

Thương Về Miền Trung – Nghe Mà Bật Khóc Thương Khúc Ruột Miền Trung Quê Hương -

Thương Về Miền Trung – Nghe Mà Bật Khóc Thương Khúc Ruột Miền Trung Quê Hương