Lời bài hát: Trách Ai Vô Tình – Về đâu mái tóc người thương/Liên khúc Nhạc trữ tình hay nhất

Trách Ai Vô Tình – Về đâu mái tóc người thương/Liên khúc Nhạc trữ tình hay nhất -

Trách Ai Vô Tình – Về đâu mái tóc người thương/Liên khúc Nhạc trữ tình hay nhất